Vytápění a rekuperace

Vytápění a větrání domu je jedním ze základních faktorů vnitřní pohody v domě. Pokud je v domě zima, nebo příliš teplo, není příjemné v něm delší dobu pobývat. Stejně tak se nevyplatí dům s velkými energetickými ztrátami neustále vytápět nebo chladit.

Proto jsou všechny domy POP v provedení na klíč vybaveny systémem řízeného větrání s rekuperací a tepelným čerpadlem. Vytápěny jsou ústřední topením s tepelným čerpadlem vzduch/voda

Rekuperace tepla (kontrolované větrání, zpětné získávání tepla) slouží ke snížení tepelných ztrát, které vznikají při klasickém větrání. Domy POP tak díky kombinaci těchto technologií a použitých materiálů a izolací, dosahují energetické spotřeba je méně než 50kWh/m2 za rok.

Navíc, od roku 2020 bude v souladu se směrnicí EU přípustné stavět výhradně stavby s téměř nulovou energetickou náročností. Tohoto standardu bez rekuperace nelze dosáhnout!

Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka je zařízení, které odsaje teplý (již jednou ohřátý) vzduch z prostoru dřevostavby a ohřeje chladný vzduch přivedený z vnějšího prostředí. Tyto dva „vzduchy“ jsou od sebe odděleny tak, že nemůže dojít k jejich promísení a zároveň stykové plochy jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje maximální přestup tepla. Ve výsledku je tedy použitý vzduch se všemi pachy (z kuchyně, WC, „vydýchaný vzduch“, kouř apod.) odváděn mimo objekt a je nahrazen čerstvým, ohřátým (v létě ochlazeným) vzduchem.

Touto výměnou vzduchu je dosažena požadovaná teplota v dřevostavbě, příjemný a hygienicky nezávadný vzduch k dýchání, a to vše s úsporou výdajů za teplo (chladno) v dřevostavbě a účinností až 90%.

Výhody rekuperace

• Větší pohodlí
V domě budete mít stálý přívod čerstvého vzduchu, který bude navíc čištěn pylovým a uhlíkovým filtrem.

• Omezuje škody na objektu dřevostavby
Řízené větrání zbaví objekt vlhkosti a předchází tak vzniku plísní.

• Nízké náklady na teplo a chlazení
Rekuperace má nejvyšší účinnost zpětného zisku tepla – až 95 % energie z odváděného vzduchu dokážeme rekuperačním výměníku získat pro předehřev vzduchu přiváděného.

• Bydlení v tichu
Budete si moci užívat ničím nerušený spánek, který nebudou rušit hluky z vnějšku.

• Přirozený odtah pachů
Pachy z vaření, odérů z textilií, domácích zvířat a cigaretového kouře jsou odsávány neustále, proto neulpívají v interiéru místnosti.

• Příjemné chlazení v dřevostavbě
přívod venkovního vzduchu přes zemní kolektor a letní by-pass v rekuperační jednotce

Variabilní domy POP

  • 4 typy střech
  • 10 typů omítek
  • 20 druhů příslušenství
  • 8 druhů oken
  • 5 uspořádání interiéru

Úpravy ZDARMA!

Ceník domů POP

Více informací