Skladby stěn

Při návrhu obvodového pláště domů POP bylo pečlivě posuzováno a počítáno tepelně vlhkostní chování konstrukce při užívání stavby. Proto jsou domy POP dodávány ve dvou variantách skladby stěn – difúzně otevřené a uzavřené konstrukci.

Dřevostavba s parobrzdou vs. Dřevostavba s parozábranou

Rozdíl mezi stavbou s parobrzdou (difúzně otevřená) a s parozábranou (difúzně uzavřená) spočívá zejména v prostupu vodních par skrz tyto vrstvy. V zásadě se dá říct, že u parozábrany nesmí nikdy dojít k prostupu vodní páry za folii směrem k exteriéru z důvodu kondenzace na vnějším opláštění rámu OSB deskou.

U difuzně otevřené konstrukce slouží OSB na vnitřním líci jako parobrzda, takže vodní páry jen přibrzdí, ale pustí je přes sebe do konstrukce, přičemž konstrukce je na to připravena a vodní páry z ní vyjdou z důvodu snižujícího se faktoru difuzního odporu u všech materiálu směrem k exteriéru.

U difuzně uzavřené stavby je ztužující opláštění z vnější strany rámu, ale u difuzně otevřené konstrukce je ztužující opláštění naopak ze strany vnitřní – slouží totiž jako parozábrana a z toho důvodu je opláštění vzduchotěsné, tj. má lepené spáry.

Do obou typů stěn a konstrukcí domů POP jsou zabudovány instalační předstěny, v nichž jsou vedeny elektrické kabely a ostatní instalace. Tento prvek je nutnou a nepostradatelnou součástí obou typů konstrukcí, protože chrání parozábranu a parobrzdu proti poničení.

Skladba stěny difúzně otevřené a uzavřené dřevostavby POP

Difúzně otevřená stěna

 1. sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm

 2. izolovaná technická mezera tl. 40 mm

 3. OSB deska tl. 12,5 mm

 4. nosná zaizolovaná konstrukce – izolace na bázi celulózy tl. 120-160 mm

 5. fasádní izolace na bázi dřevité vlny tl. 60 mm

 6. finální štuková omítka

Difúzně uzavřená stěna

 1. reflexní parotěsná fólie

 2. izolovaná technická mezera tl. 40 mm

 3. sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm

 4. nosná zaizolovaná konstrukce – izolace na bázi minerálů tl. 120 mm – 160 mm

 5. OSB deska tl. 12 mm

 6. fasádní izolace na bázi minerálů tl. 80 – 200 mm

 7. finální štuková omítka

 

 

Variabilní domy POP

 • 4 typy střech
 • 10 typů omítek
 • 20 druhů příslušenství
 • 8 druhů oken
 • 5 uspořádání interiéru

Úpravy ZDARMA!

Ceník domů POP

Více informací